Kontakty

Ing. Tereza Han­ulíková

Neru­do­va 1188/26

79001 Jeseník

IČO:05808898

email: hanulikova.tereza@gmail.com

tel: 724/900589

V pří­padě jakýchko­liv dotazů mi klid­ně zav­ole­jte, napište sms, what­sApp či email 😉