Personalizované štítky / na přání

Štítky na přání jsou možné a není prob­lém je vyro­bit.

Jaký je post­up?

*je tře­ba si rozmyslet co na štítku chci

*jaký tvar, či velikost bude potře­ba

*mít hotové logo, nebo náčrtek (pomůžu když­tak vyro­bit)

*a pak už jen stačí mi nap­sat 😉

na email: hanulikova.tereza@gmail.com

na what­sApp: 724/900589

na FB či IG

Jaká je cena?

*vždy záleží na dvou věcech:

velikost štítku

potřeb­ný počet štítků